תחנת PRS גולני

תחנת הפחתת לחץ

התחנה מזינה מספר אזורי חלוקה באזור גולני

סגירת תפריט